Aby przystąpić do konkursu proszę wypełnić poniższy formularz

Konkurs obowiązuje od 29.07.2020-06.09.2020 r.

Warunkiem otrzymania nagrody jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pół formularza oraz osobiste stawienie się po odbiór nagrody w sklepie.

Administratorem Danych jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki, ul. Szkolna 13, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 665-101-21-83. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administratora Danych reprezentuje Pełnomocnik ds. RODO (e-mail: rodo@twojmarket.pl / telefon: +48 517 084 070).

Zwracając się bezpośrednio do Pełnomocnika ds. RODO ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Organu Nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury konkursowej, a po tym czasie przez okres wskazany w regulaminie konkursowym jako możliwy do wnoszenia reklamacji do procedury konkursowej. Dane osobowe zwycięzców konkursów będą przechowywane przez okres wynikający z ewentualnych rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator Danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wyłonienia Laureata Konkursu.

[1]: Dozwolone typy plików (png, jpg, jpeg)

*: Pole wymagane