Regulamin konkursu „Ponowne otwarcie
w Ostrowitem”