Twój sklep:

Polityka prywatności

Nasza firma Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki ma obowiązek i przywilej chronić udostępnione i przekazane nam dane osobowe. Dane przechowywane są w bezpiecznej Bazie Danych Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były w najwyższym stopniu chronione przed ujawnieniem, zniszczeniem, utratą lub dostępem osób trzecich i niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Baza Danych Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki jest bezpieczna. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanym przez nas danym osobowym: szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Niniejsza Polityka Ochrony Danych opisuje:

  • dlaczego i po co przetwarzamy przekazane nam dane osobowe
  • w jakim celu i ewentualnie komu je udostępniamy

W niniejszej Polityce Ochrony Danych wskazujemy również jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki.

Informujemy, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu do informacji podstawowy zakres naszej Polityki Ochrony Danych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki, ul. Szkolna 13, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 665-101-21-83. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administratora Danych reprezentuje Pełnomocnik ds. RODO (e-mail: rodo@twojmarket.pl / telefon: +48 517 084 070).

Sposób gromadzenia i przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu Administratora. Administrator w swojej Bazie Danych posiada następujące Zbiory Danych:

Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzanie w zbiorze „PRACOWNICY” dla celów prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, w zbiorze „PRACOWNICY” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodę np. nr rachunku bankowego.

Dane ze zbioru „PRACOWNICY” są udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, które w imieniu Administratora prowadzą sprawy prawne, płacowe, księgowe, podatkowe i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) Klientom i Kontrahentom Administratora dla celów wystawienia przepustki / zezwolenia wejścia na obiekt / teren zakładu.

Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy

poznaj nas
Dołącz do nas na Instagramie i Facebooku